Fer alguna campanya publicitària

Idea clau 2: Fer alguna campanya publicitària

Publicitat = despesa?…potser hi ha algú que encara té dubtes sobre el potencial de la publicitat o del retorn d’aquest tipus d’inversió, però una bona campanya publicitària garanteix la visibilitat de la marca i dels seus productes i serveis.


En funció dels objectius i del pressupost de cada empresa cal determinar quin tipus de campanya convé fer,  és pot tractar d’una campanya d’introducció de la marca en la qual l’objectiu és donar-se a conèixer o bé pot ser per promocionar una acció concreta, la venda d’un producte o servei puntual o la realització d’un event.  Aquests objectius i la tipologia del públic a qui ens adrecem marcaran el caràcter de la campanya, i ens ajudarà a dissenyar el missatge adequat i a planificar les insercions de manera intel•ligent en la forma i en l’espai, pensades per treballar paral•lelament on-line i off-line.

Leave a comment