Mostrar una bona imatge de marca

Idea clau 1: Mostrar una bona imatge de la teva marca.
Com vols que et vegin els teus clients?…i què pots fer per aconseguir millorar la teva visibilitat?..
Una bona imatge de marca és, evidentment, un concepte molt ampli.
Es construeix a base de temps i és el resultat global de tot el conjunt d’accions que realitza dia a dia una empresa. Però, no per això ens hem de desmoralitzar…i si anem per pams?…sobretot si ets una nova empresa, de moment ens centrarem en la imatge gràfica corporativa.


I és que cal començar amb bon peu, per això val la pena treballar a fons en un bon logotip per tal que aquest us identifiqui correctament, ja que serà una part molt important de la vostra imatge i marcarà també la línia gràfica de la vostra marca. Es recomanable la realització d’un briefing o document informatiu,  que ha de permetre analitzar les singularitats de cada negoci i els objectius de cada empresa, i que ajudarà a construir una imatge capaç de transmetre gràficament els vostres valors i qualitats.
Si ja el teniu, també podeu plantejar-vos si convé fer una actualització del logotip, amb algun petit canvi aconseguireu tenir la imatge al dia de les tendències actuals.
Desprès s’ha de tenir cura de que totes les comunicacions gràfiques que realitzi l’empresa, des de les targetes de presentació i papereria fins a les retolacions, interiors i exteriors o vinils dels locals i dels vehicles perquè a tot arreu es mostri una imatge de marca coherent.
Flyers, catàlegs, revistes o mailings presenten allò que és tant important per vosaltres, els vostres productes i serveis. Una bona feina feta amb fotografia professional, una correcta redacció dels continguts i  composicions gràfiques atractives milloraren molt la percepció de la marca que tindran els vostres possible clients.
Per últim penseu en com us han de veure i trobar a la xarxa i quines respostes voleu oferir als vostres clients i usuaris. Cal treballar bé el nom del domini i pensar que una bona pàgina web no és únicament un bon treball gràfic, cal que tingueu en compte la usabilitat i l’accessibilitat, ara ja des de diferents sistemes mòbils, i els continguts han d’estar pensats per donar respostes a les demandes de l’usuari a la xarxa i al posicionament en els buscadors.

Leave a comment