Frankfurt El Farolet
Anunci publicitari

Disseny d’una campanya publicitària per presentació del nou local de la franquícia.
Disseny del missatge i continguts d’un anunci per revista local.

Consultoria Comunicació

Auditoria de la marca.
Propostes noves estràtegies de comunicació per la franquícia.
Actualització del logotip per tal de transmetre els valors de la marca.

Desenvolupament web

Estructura del nou web deL Frankfurt El Farolet d’Olot.
Anàlisi dels mercats i proposta de continguts.


Voleu més informació? +34 637 933 746

© 2013 Imatge més Comunicació.