Construcció de la marca

Quan pensem en el disseny d’una marca, potser el primer que imaginem, és quina serà la seva imatge gràfica, però aquesta, només és la representació visual de la seva identitat.

Per tant, si volem construir una marca significativa i coherent, el primer que ens cal, és definir aquesta identitat.

Conèixer quins són els valors fundacionals i quins els seus propòsits corporatius ens ajudaran a crear una imatge de marca original perquè podrem transmetre una filosofia única que representarà tota una cultura corporativa i que donarà sentit a totes les accions que l’organització realitzi.

 

Crear una marca de valor

Aquesta imatge, però, hem de pensar que no es limitarà només a la part gràfica.

La percepció final que els usuaris tindran de la marca va més enllà de la visualització d’un logotip, es construeix dia a dia i és el resultat del conjunt d’accions que aquesta realitza en els diferents àmbits de la seva activitat.

Per això, és important definir bé els trets de la identitat corporativa, ja que ens ajudaran a aplicar correctament la seva filosofia en tot el seu relat corporatiu i aconseguirem no generar informació ni discursos incongruents.

Per nosaltres, aquest és el significat d’una marca de valor, una marca capaç de diferenciar-se però també de mantenir un missatge íntegre i coherent capaç de crear vincles de confiança amb els seus interlocutors.

 


Voleu més informació? +34 637 933 746

© 2013 Imatge més Comunicació.